PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Studentský logický seminář I - NALG050
Anglický název: Students' Seminar on Logic I
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/babylogika.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : NMMB453
Je záměnnost pro: NMMB453, NMAG475, NMMB471
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.02.2007)
Seminář pro studenty se zájmem o matematickou logiku.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (14.02.2007)

Studujeme různé oblasti matematické logiky s ohledem na zájmy a znalosti účastníků semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK