PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie modelů - NMAG407
Anglický název: Model Theory
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/mt.html
Garant: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NLTM011
Záměnnost : NLTM011
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.09.2013)
Přednáška probírá hlavní partie teorie modelů se speciálním důrazem na příklady a metody, které jsou důležité pro aplikace teorie modelů v algebře, geometrii a teorii čísel.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (05.09.2013)

Cílem je porozumět základním metodám teorie modelů a způsobům jejich aplikací v kontextu algebry, geometrie či teorie čísel.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (05.09.2013)

D. Marker, Model Theory: An Introduction (Springer, 2002).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška má ústní formu. Její požadavky odpovídají obsahu přednesené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.09.2013)

Základní pojmy, metody a fakta teorie modelů a příklady jejich aplikací v algebře, geometrii a teorii čísel.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK