PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Universální algebra 1 - NMAG405
Anglický název: Universal Algebra 1
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~barto/students.html
Garant: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinné
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NALG103
Záměnnost : NALG103
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (09.05.2013)
Základní přednáška z univerzální algebry pro obor Matematické struktury.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (25.09.2018)

Zápočet - solving homeworks.

Exam (zkouška) - written test.

For details see http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/univalg.htm

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.09.2013)

Clifford Bergman: Universal algebra: Fundamentals and selected topics. Chapman and Hall, 2011.

Stanley N. Burris, H. P. Sankappanavar: A course in universal algebra. Springer-Verlag, 1981.

Ralph McKenzie, George McNulty, Walter Taylor: Algebras, Lattices, Varieties, vol. 1. Wadsworth and Brooks/Cole, 1987.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (25.09.2018)

See http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/vyuka/univalg.htm

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.09.2013)

Základní pojmy a konstrukce v univerzální algebře.

Svazy.

Věty o izomorfismech.

Direktní a subdirektní rozklady.

Variety a rovnicové teorie.

Algebraické a relační klony.

Malcevské podmínky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK