PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do komutativní algebry - NMAG305
Anglický název: Introduction to Commutative Algebra
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www1.karlin.mff.cuni.cz/~kala/web/teaching/22ka
Garant: doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMAG301
Záměnnost : NMAG301
Je neslučitelnost pro: NMAG301
Je prerekvizitou pro: NMAG351
Je záměnnost pro: NMAG301
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Přednáška pokrývá základní klasická témata teorie komutativních okruhů a buduje pojmy potřebné pro navazující přednášky, zejména o algebraické geometrii. Určeno pro bakalářský obor MMIT a zaměření Matematické struktury na OM.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (19.09.2022)

Zkouška bude ústní s písemnou přípravou. Témata odpovídají probrané látce na přednáškách a cvičeních. Zápočet je udělován za úspěšné vyřešení cca 3 sad domácích úkolů a není potřeba k účasti na zkoušce.

Podrobnější informace jsou na webové stránce předmětu.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (19.09.2022)
Základní prameny: Doplňující literatura:
 • M. F. Atiah, I.G. Macdonald, Introduction to Commutative Algebra, Addison Wesley, 1969.
 • H. Matsumura, Commutative Ring Theory, W. A. Benjamin, 1970.
 • P. Samuel, O. Zariski, Commutative Algebra vol. I and II, Princeton, D. Van Nostrand Company, 1958, 1960.
 • R. Y. Sharp, Steps in Commutative Algebra (London Math. Society Student Text), Cambridge Univ. Press, 2nd ed., 2001.
 • A.Drápal, Komutativní okruhy (skriptum).
 • L. Procházka a kol., Algebra. Academia, Praha 1990.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (20.09.2021)

Zkouška bude ústní s písemnou přípravou. Témata odpovídající probrané látce na přednáškách a cvičeních.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Úvod

 • Ideály a dělitelnost, aritmetika ideálu, noetherovskost, hierarchie oboru
 • Faktorokruhy, Věty o homomorfismu a izomorfismu, Čínská věta o zbytcích
 • Gaussovo lemma, Gaussova věta a Hilbertova věta o bázi

Galoisova teorie

 • rozšiřování homomorfismů do rozkladových nadtěles a Galoisova grupa
 • konstrukce a jednoznačnost alg. uzávěru
 • stupeň separability a separabilní rozšíření
 • jednoduchá rozšíření, věta o primitivním prvku
 • normální a Galoisova rozšíření
 • hlavní věta Galoisovy teorie
 • (ne)řešitelnost polynomu v radikálech

Úvod do algebraické geometrie

 • Radikály
 • Galoisova korespondence I,V, ireducibilita vs. prvoideály
 • Hilbertova věta o nulách

Úvod do algebraické teorie čísel

 • Řešení diofantických rovnic rozkladem v číselných tělesech
 • Okruhy celistvých prvků a jejich základní vlastnost
 • Jednoznačný rozklad ideálu
 • Popis prvoideálu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK