Algebra 2 - NMAG202
Anglický název: Algebra 2
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMAG206
Další informace: https://sites.google.com/site/vitakala/teaching/20alg
Garant: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Prerekvizity : {Aspoň jedna lineární algebra}
Korekvizity : NMAG201
Neslučitelnost : NALG027
Záměnnost : NALG027, NMAG206
Je záměnnost pro: NALG027
Ve slož. záměnnosti pro: NMAG206
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2012)
Druhý díl základní přednášky z obecné algebry pro 2. ročník OM a MMIB. Pokračování komutativní algebry a úvod do teorie těles.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (11.02.2021)

Předmět bude vyučován v letním semestru v rámci NMAG206; požadavky ke zkoušce a zápočtu budou odpovídat tomuto předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (11.02.2021)

Předmět bude vyučován v letním semestru v rámci NMAG206; požadavky ke zkoušce a zápočtu budou odpovídat tomuto předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (01.03.2019)

4. Teorie grup - Lagrangeova věta, homomorfismy a izomorfismy, grupy symetrií, působení na množině a Burnsideova věta, cyklické grupy, faktorobjekty a řešitelnost

5. Tělesová rozšíření konečného stupně - algebraické a transcendentní prvky, dimenze, konstrukce pravítkem a kružítkem, rozkladová nadtělesa a klasifikace konečných těles

6. Galoisova teorie - Galoisovy grupy tělesových rozšíření, řešení polynomiálních rovnic vs. tělesová rozšíření vs. vlastnosti Galoisových grup, Abel-Rufiniho věta: neexistuje vzorec pro kořeny polynomů stupně 5 a více

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.09.2020)

Tento předmět se otevírá pouze pro studenty OM a MIT, kteří začali studovat před rokem 2019-2020 a kteří studují podle staré akreditace. Ostatním studentům bude případný zápis zrušen. Místo tohoto předmětu si mohou zapsat předmět Algebra NMAG206.

Výuka bude probíhat v rámci předmětu Algebra NMAG206 v letním semestru.