PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika pro fyziky III - NMAF043
Anglický název: Mathematics for Physicists III
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Záměnnost : NMAF062
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (03.06.2004)
Základní přednáška z matematiky pro 2. ročník fyziky navazující na Matematiku pro fyziky II.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Základní přednáška z matematiky pro 2. ročník fyziky navazující na Matematiku pro fyziky II.

Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (09.02.2006)

Kopáček, J.: Matematická analýza pro fyziky IV. (skripta)

Kopáček J.: Příklady z matematiky pro fyziky IV. (skripta)

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška + cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (13.05.2008)

1. Fourierovy řady II:

Fourierovy řady v Hilbertových prostorech, úplnost ortogonálních systémů, souvislost s vlastními funkcemi diferenciálních operátorů, ortogonální systémy polynomů: Legendreovy, Hermiteovy, Čebyševovy.

2. Úvod do komplexní analýzy:

Holomorfní funkce, Cauchy-Riemannovy podmínky, křivkový integrál v kompexní rovině, komplexní primitivní funkce. Cauchyova věta, Cauchyův vzorec, Liouvilleova věta. Taylorova řada a Laurentova řada, funkce holomorfní v mezikruží. Isolované singularity. Residuum, residuová věta. Konformní zobrazení.

3. Fourierova transformace funkcí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK