PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Částice a pole II - NJSF136
Anglický název: Particles and fields II
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: NJSF137
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (17.05.2011)
Přednáška navazující na NJSF134.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. (12.06.2019)

Ústní zkouška spojená s řešením jednoho příkladu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. (12.05.2019)

An Introduction To Quantum Field Theory; Michael E. Peskin, Dan V. Schroeder; Westview Press

Quantum Field Theory;Jean-Bernard Zuber, Claude Itzykson; Dover Publications

The Quantum Theory of Fields I-III; Steven Weinberg; Cambridge University Press

Gauge Theory of elementary particle physics; Ta-Pei Cheng, Ling-Fong Li; Oxford University Press

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. (12.06.2019)

Ústní zkouška, sestávající z řešení jedné zadané úlohy a tří otázek spjatých s tématy uvedenými v sylabu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (17.05.2011)
  • dráhový integrál - amplituda přechodu, časové uspořádání, Euklidovský prostoročas, poruchová teorie a smyčkový rozvoj, grassmannovské proměnné
  • kvantování kalibračních polí - fixování kalibrace, Fadeev-Popovova metoda kvantování, volné elektromagnetické pole a Yang-Millsovo pole, duchové, θ-vakua, instantony, projekční operátory jako generátory lokální kalibrační transformace
  • anomálie - axiální anomálie, anomálie v algebře generátorů kalibrační symetrie
  • renormalizace - konečná renormalizace, renormalizace v teorii pole, divergence a poruchová renormalizace, renormalizace pro kvantovou elektrodynamiku a QCD, běžící vazbová konstanta
  • rovnice renormalizační grupy - renormalizační grupa, Callan-Symanzikova rovnice, Wilsonův rozvoj, anomální dimenze, neporuchová renormalizace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK