PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kalibrační teorie - NJSF137
Anglický název: Gauge theories
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Neslučitelnost : NJSF134, NJSF136
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (18.04.2012)
Určeno pro absolventy základního kurzu kvantové mechaniky i doktorandy
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. (12.06.2019)

Zkouška je prováděna ústní formou. Student dostane příklad a tři otázky z témat uvedených v sylabu přednášky.

Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (20.03.2015)

Ta-Pei Cheng, Ling-Fong Li, Gauge Theory of elementary particle physics, ISBN-13: 978-0198519614

Kerson Huang, Quarks, Leptons & Gauge Fields, ISBN-13: 978-9810206598

Mikio Nakahara, Geometry, Topology and Physics, ISBN-13: 978-0750306065

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. (12.06.2019)

Zkouška je prováděna ústní formou. Student dostane příklad a tři otázky z témat uvedených v sylabu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (18.04.2012)
  • kalibrační transformace, kalibrační grupa, prostorová a vnitřní symetrie, unitární symetrie, isospin, reprezentace
  • (abelovská) kalibrační teorie - globální a lokální kalibrační invariance, Bohm-Aharonův jev a Diracova fáze, spontánní narušení symetrie, klasické řešení s konečnou energií, kvantování magnetického toku, solitonové řešení a víry
  • (neabelovská) kalibrační teorie - Liovy grupy a algebry, lokální a globální kalibrační invariance, topologické vlastnosti, abelovský a neabelovský monopól, Diracova struna, narušení symetrie, solitonová řešení
  • dráhový integrál - amplituda přechodu, časové uspořádání, Euklidovský prostoročas, poruchová teorie a smyčkový rozvoj, grassmannovské proměnné
  • kvantování kalibračních polí - fixování kalibrace, Fadeev-Popovova metoda kvantování, volné elektromagnetické pole a Yang-Millsovo pole, duchové, θ-vakua, instantony
  • renormalizace - konečná renormalizace, renormalizace v teorii pole
  • rovnice renormalizační grupy - renormalizační grupa, Callan-Symanzikova rovnice, anomální dimenze, neporuchová renormalizace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK