PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Částice a pole I - NJSF134
Anglický název: Particles and fields I
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: NJSF137
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (10.05.2019)
Střídavá přednáška s NJSF079 Kvantová teorie pole III. Určeno pro: absolventy základního kurzu kvantové teorie pole (NJSF068,069 Kvantová teorie pole I a II či ekvivalentu) a doktorandy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. (12.06.2019)

Ústní zkouška spojená s řešením jednoho příkladu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. (12.05.2019)

An Introduction To Quantum Field Theory; Michael E. Peskin, Dan V. Schroeder; Westview Press

Quantum Field Theory;Jean-Bernard Zuber, Claude Itzykson; Dover Publications

The Quantum Theory of Fields I-III; Steven Weinberg; Cambridge University Press

Gauge Theory of elementary particle physics; Ta-Pei Cheng, Ling-Fong Li; Oxford University Press

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. (12.06.2019)

Ústní zkouška, sestávající z řešení jedné zadané úlohy a tří otázek spjatých s tématy uvedenými v sylabu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (17.05.2011)

Zimní semestr

  • částice a symetrie - kalibrační transformace, kalibrační grupa, prostorová a vnitřní symetrie, unitární symetrie, isospin, reprezentace SU(n ), kvarkový model
  • SU(1) (abelovská) kalibrační teorie - globální a lokální kalibrační invariance, Bohm-Aharonův jev a Diracova fáze, spontánní narušení symetrie, klasické řešení s konečnou energií, kvantování magnetického toku, solitonové řešení a víry
  • (neabelovská) kalibrační teorie - Liovy grupy a algebry, lokální a globální kalibrační invariance, topologické vlastnosti, abelovský a neabelovský monopól, Diracova struna, narušení symetrie, solitonová řešení
  • formulace kalibrační teorie na prostoru smyček - homotopická grupa, diferenciální formy a kalkul, kohomologie, fibrované prostory, kovariantní derivace, křivost a holonomie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK