PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie jádra a jaderných reakcí II - NJSF038
Anglický název: Theory of Nuclei and Nuclear Reactions II
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. Jan Dobeš, CSc.
prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Korekvizity : NJSF037
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (12.05.2011)
Algebraické metody, formalismus hustotního funkcionálu, metoda generující souřadnice, teorie jaderných reakcí, teorie alfa a beta rozpadů, korelační vlastnosti spekter, jaderná hmota
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Peter Ring, Peter Schuck: The Nuclear Many-Body Problem, Springer Verlag, Berlin, 1980

V.G.Solovjev: Těorija Složnych Jaděr, Nauka Moskva, 1970

K.Heyle: The Nuclear Shell Model, Springer Verlag, Berlin, 1990

M.A.Preston: Fyzika jádra, Academia Praha, 1972Nauka Moskva, 1970

K.Heyle: The Nuclear Shell Model, Springer Verlag, Berlin, 1990

M.A.Preston: Fyzika jádra, Academia Praha, 1972

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (12.05.2011)
 • Algebraické metody: elementy algebraického přístupu, algebry slupkového a kolektivního modelu, model interagujících bosonů, algebraické přístupy k párování (Cejnar)
 • Formalismus hustotního funkcionálu: relativistické střední pole, Skyrme a Gogny efektivní interakce
 • Metoda generující souřadnice: konstrukce kolektivního hamiltoniánu na mikroskopickém základě
 • Teorie jaderných reakcí: Feshbachův formalismus, optický model, Bornova aproximace s porušenými vlnami, metoda vázaných kanálů (Knapp)
 • Teorie alfa a beta rozpadů: typy přechodů, výběrová pravidla, přechodové pravděpodobnosti
 • Korelační vlastnosti spekter: Gaussovské soubory náhodných matic, náhodné interakce (Cejnar)
 • Jaderná hmota: popis neutronové hvězdy

Literatura:

 • P. Ring, P. Schuck: The Nuclear Many-Body Problem (Springer 1980)
 • A. de Shalit, H. Feshbach: Theoretical Nuclear Physics: Volume I: Nuclear Structure, Volume II: Nuclear Reactions (Wiley 1974)
 • D.J. Rowe, J.L. Wood: Fundamentals of Nuclear Models: Foundational Models (World Scientific 2010)
 • J. Suhonen: From Nucleons to Nucleus: Concepts of Microscopic Nuclear Theory (Springer 2007)
 • P. Fröbrich, R. Lipperheide: Theory of Nuclear Reactions (Claredon Press 1996)
 • A. Frank, P. Van Isacker: Algebraic Methods in Molecular and Nuclear Structure Physics (Wiley 1994)
 • V.G.Solovjev: Těorija složnych jaděr (Nauka 1970)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK