PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mikroskopická teorie jádra - NJSF037
Anglický název: Microscopic Theory of Nuclei
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Mgr. František Knapp, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (18.03.2015)
Stupně volnosti jaderného pohybu (základní vlastnosti jader) Nukleon-nukleonové interakce v jádře (nukleon-nukleonové interakce ve vakuu a v jaderné materii) Metoda Hartree-Focka a slupkový model jádra (střední pole a zbytkové interakce v jádře) Model nezávislých částic (jednočásticové stupně volnosti, magická čísla, střední deformované pole) Zbytkové interakce krátkého dosahu – párové korelace (BCS a HFB model) Zbytkové interakce dlouhého dosahu – kolektivní jaderné pohyby (RPA, typy jaderných spekter) Teoretický popis alfa, beta a gama přechodů v jádrech
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (30.04.2019)

Ring P., Schuck P., The Nuclear Many-Body Problem, Springer-Verlag N.Y., 1980

Soloviev V.G., Atomic Nuclei - Quasiparticles and Phonons, Institute of Physics Publ., Bristol, 1992

deShalit A., Feshbach H., Nuclear Physics Volume I: Nuclear Structure, J. Wiley & Sons, N.Y., 1974

Suhonen J., From Nucleons to Nucleus, Springer-Verlag, Berlin, 2007

Heyde K.L.G., The Nuclear Shell Model, Springer-Verlag, Berlin, 1990

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (30.04.2019)
 • Pomocné nástroje: teorie elektromagnetických přechodů, fázová analýza v teorii rozptylu
 • Nukleon-nukleonové interakce: role symetrií, modelové potenciály, modifikace interakcí v jaderném prostředí
 • Ab initio přístup: tříčásticový a vícečásticové systémy, výpočetní omezení, efektivní interakce
 • Střední pole: fenomenologické jednočásticové potenciály, deformace a Nilssonův model, Hartree-Fokova metoda
 • Zbytkové interakce krátkého dosahu: párování, Bardeen-Cooper-Schriefferova metoda
 • Zbytkové interakce dlouhého dosahu: kolektivní jaderné vibrace, metoda náhodné fáze
 • Bohrův kolektivní model: vibrační a rotační pohyby jader
 • Statistický přístup: vysoce vzbuzené stavy, hustota hladin a silové funkce
 • Jaderné reakce: typy, mechanismy, základy teoretického popisu

Literatura:

 • P. Ring, P. Schuck: The Nuclear Many-Body Problem (Springer 1980)
 • A. de Shalit, H. Feshbach: Theoretical Nuclear Physics: Volume I: Nuclear Structure, Volume II: Nuclear Reactions (Wiley 1974)
 • P.J. Siemens, A.S. Jensen: Elements of Nuclei: Many-Body Physics with the Strong Interaction (Addison-Wesley 1987)
 • K. Heyde: The Nuclear Shell Model (Springer 1990)
 • C.A. Bertulani, P.I. Danielewicz: Introduction to Nuclear Reactions (IoP 2004)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK