PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obrácené úlohy a modelování v geofyzice - NGEO081
Anglický název: Inverse Problems and Modelling in Geophysics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)
Rozšiřující teoretická přednáška a praktické cvičení navazující na přednášku Obrácené úlohy ve fyzice (GEO076). Studenti samostatně řeší základní geofyzikální obrácené úlohy (lokalizace ohniska zemětřesení, tomografická inverze, gravimetrická inverze, magnetotelurická inverze, atd.). Praktické srovnání různých metod a přístupů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)

Získání praktických návyků při řešení obrácených úloh v geofyzice.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (24.04.2020)

Podmínky pro udělení zápočtu:

Získání alespoň 67% bodů za domácí úkoly zadané v průběhu semestru.

Úkoly je možné po dohodě i vrátit k doplnění a přepracování.

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Forma zkoušky: ústní nebo telecon

Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (24.04.2020)
  • Albert Tarantola, Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter

Estimation, SIAM, 2005. http://www.ipgp.fr/~tarantola/Files/Professional/Books/index.html

  • Robert L. Parker, Geophysical Inverse Theory, Princeton University Press, 1994.

  • Andreas Fichtner, Full Seismic Waveform Modelling and Inversion, Springer, 2011.

  • Alexandre Fournier, Fundamentals of data assimilation, IPGP 2011 (lecture notes, www.ipgp.fr/~fournier).

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (06.10.2017)

Přednáška + cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)
Rozšiřující kapitoly z teorie obrácených úloh

Řešení obrácené úlohy v obecné L_p normě. Kritérium nejmenších absolutních hodnot. Metody lineárního programování, FIFO, simplexní metoda. Kritérium normy L_nekonečno (minimax). Adjungované úlohy a jejich využití při řešení obrácených úloh. Úvod do asimilace dat.

Praktické aplikace

Lokace - určení souřadnic seismického zdroje. Seismická tomografie - nalezení seismické struktury prostředí. Magnetotelurická inverze - nalezení elektrické struktury prostředí. Gravimetrická inverze - nalezení rozložení hustoty v prostředí. Asimilace dat s využitím Kálmánova filtru. Při řešení jednotlivých úloh studenti otestují různé metody a přístupy (srovnání globálních a lokálních metod, prohledávání modelového prostoru, Monte Carlo, simulované žíhání a genetické algoritmy, inverze v různých normách, gradientové metody, adjungované metody, apod.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK