PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyziky měkkých materiálů - NFPL505
Anglický název: Introduction to Soft Condensed Matter Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
Korekvizity : NFPL502
Je korekvizitou pro: NFPL502
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (14.05.2012)
Tato přehledná přednáška navazuje na úvodní kurz fyziky a na předmět Fyzika IV. Náplní přednášky je popis struktury a vlastností pevných látek s neuspořádanou nebo částečně uspořádanou strukturou, které můžou vykazovat velkou odezvu při malé změně vnějších parametrů (měkké materiály). Výklad je vedený s důrazem na využití těchto materiálů, jakými jsou např.: složité kapaliny, kapalné krystaly, blokové kopolymery, polymerní sítě a hydrogely, v moderních technologiích.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc. (14.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KFES (14.05.2012)
Doporučená literatura:

D. Tabor, Gases, liquids and solids (and other states of matter), Cambridge University Press 1991, ISBN: 0-521-40667-6

N. E. Cusack, The Physics of Structurally-Disordered Matter: An Introduction, Adam Hilger 1987, ISBN: 0-85274-591-5

R. Zallen, The Physics of Amorphous Solids, John Wiley & Sons 2004, ISBN: 978-0-471-29941-7

G. R. Strobl, Condensed matter physics: crystals, liquids, liquid crystals, and polymers, Springer 2003, ISBN: 9783540003533

P. M. Chaikin, T. C. Lubensky, Principles of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press 2000, ISBN: 0-521-43224-3

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc. (14.06.2019)

Získání zápočtu za aktivní účast na cvičeních.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (14.05.2012)

1. Struktura amorfních a měkkých pevných látek

Charakteristické prostorové, časové a energetické škály v pevných látkách.

Obecný statisticko-mechanický popis neuspořádané a částečně uspořádané struktury materiálů.

Studium struktury materiálů pomocí rozptylu X-paprsků a neutronů.

Základy metod počítačového modelování struktury a vlastností materiálů (metody Monte Carlo a molekulové dynamiky).

2. Polymery
Základní modely prostorové struktury polymerního řetězce.

Statisticko-mechanický popis polymerního řetězce ve zředěném, polozředěném a koncentrovaném roztoku, tavenině a polymerní síti.

Struktura semikrystalických polymerů.

Studium struktury polymerních materiálů pomocí rozptylu X-paprsků a neutronů.

Využití polymerních materiálů v moderních technologiích.

3. Kapalně-krystalický stav
Základní typy kapalně krystalického uspořádaní.

Studium kapalně krystalického uspořádání pomocí fyzikálních metod.

Využití kapalně krystalického stavu v moderních technologiích.

4. Mechanické vlastnosti amorfních a měkkých pevných látek
Fenomenologická teorie viskoelasticity.

Princip časově-teplotní superpozice.

Popis elastických vlastností látek v kapalně-krystalickém stavu.

Popis velkých deformací v kaučukovém stavu polymerů.

Statisticko-mechanické modely viskoelasticity polymerů.

5. Dielektrické vlastnosti amorfních a měkkých pevných látek
Fenomenologický popis odezvy dielektrik na elektrické pole.

Statisticko-mechanické modely dielektrických vlastností materiálů.

Frederiksův jev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK