PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyziky pevných látek - NFPL502
Anglický název: Introduction to Solid State Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
Korekvizity : NFPL505
Je korekvizitou pro: NFPL505
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (14.05.2019)
Tato přehledná přednáška navazuje na úvodní kurz fyziky a na předmět Fyzika IV. Umožní základní orientaci v současných představách a pojmech fyziky tuhých látek, ve fyzikálních mechanismech určujících a ovlivňujících nedůležitější vlastnosti těchto materiálů. Přednáška podrobně rozebírá krystalovou strukturu tuhých látek, odezvu tuhé látky na vnější působení (mechanické, elektrické, magnetické), procesy samouspořádání v tuhé látce vedoucí k feroickým fázím, základy elektronové toerie tuhých látek a tepelné vlastnosti tuhých látek. V přednášce se využívají fenomenologické, termodynamické, stati
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (06.10.2017)

Nutnou podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zkouška se sestává z písemné a ústní části. Písemná část spočívá ve vyřešení velmi snadného problému, který nevyžaduje dlouhé počítání (max. 30 min). Ústní část navazuje na řešení zmíněného problému a trvá max. 45 min. Známka zkoušky se stanoví ze souhrnného hodnocení písemné a ústní části. Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl odpřednášen.

Literatura -
Poslední úprava: T_KFES (14.05.2012)

Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, Solid State Physics, International Thomson Publishing 1976

Charles Kittel, Úvod do fyziky pevných látek, Akademia 1985

J. R. Hook, H. E. Hall, Solid State Physics, J. Wiley 2000

H. Ibach, H. Lueth, Solid State Physics, Springer 2003

R. E. Hummel, Electronic Properties of Materials, Springer 1992

P. M. Chaikin, T. C. Lubensky, Principles of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press 2000

P. Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, Springer 1999

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (06.10.2017)

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl odpřednášen.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (14.05.2012)
1. Struktura kondenzovaných soustav ve 3D
Meziatomové a mezimolekulární interakce

Krystalická struktura

2. Odezva látky na vnější působení
Obecný popis odezvy

Mechanické silové pole.

Elektrické pole v dielektrických látkách

Magnetické pole v diamagnetických a paramagnetických látkách

3. Spontánní uspořádání v tuhých látkách
Termodynamika, aplikace ve fyzice kondenzované fáze

Spontánní uspořádání elektrických momentů

Spontánní uspořádání magnetických momentů

Multiferoické materiály

4. Nositelé náboje, elektrický proud
Elektrony v kovu

Elektrony v periodickém krystalovém poli

Elektrická vodivost.

Vliv magnetického pole na elektrickou vodivost

5. Pohyb částic a kvazičástic v kondenzovaném stavu
Difuze

Kvazičástice obecně

Kvazičástice v krystalové mřížce

Fonony, měrné teplo krystalové mřížky

Interakce mřížky iontového krystalu s elektromagnetickou vlnou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK