PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika materiálů III - NFPL140
Anglický název: Physics of Materials III
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.
doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (22.04.2014)
Nanokrystalické a ultrajemnozrnné materiály. Intermetalika. Keramiky. Kompozity. Materiály s tvarovou pamětí. 1. Nanokrystalické a ultrajemnozrnné materiály - Příprava, struktura, fyzikální vlastnosti a plastická deformace. 2. Intermetalika - typy, struktura, fázový přechod uspořádání - neuspořádání, mechanické vlastnosti. 3. Keramiky - Bodové poruchy a dislokace. Difuze a mechanické vlastnosti.. 4. Kompozity s polymerní, keramickou a kovovou matricí. Rozhraní mezi matricí a zpevňující fází. Mechanické vlastnosti. 5. Materiály s tvarovou pamětí - Struktura, Pseudoelasticita, Plasticita.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. (09.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je absolvování zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (22.04.2014)

1. P. Lukáč: Nanokrystaly. PMFA 38, 1993, 14.

2. Intermetallic Compounds: Vol. 1 Principles, Vol. 2 Practice, Eds. J.H. Westbrook a R.L. Fleischer, John Wiley and Sons, New York, 1995.

3. Y. Umakoshi: Deformation of Intermetallic Compounds, in: Mater. Sci. Technol. (eds.: R.W.Cahn et al.), Vol. 6, str. 251, Willey - VCH, Weinheim, 1993.

4. K.K. Chawla: Composite Materials, Springer-Verlag, Berlin, 1987.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. (09.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají anotaci předmětu.

Zkouška je ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. (17.02.2013)

1. Tuhnutí. Kinetika, růst krystalů.

2. Nanokrystalické materiály. Příprava nanokrystalů, struktura, fyzikální vlastnosti nanokrystalů.

3. Strukturní superplasticita. Podmínky vzniku a charakteristické rysy, modely superplastické deformace, praktické uplatnění.

4. Intermetalické sloučeniny. Typy intermetalických sloučenin, struktura, fázový přechod typu uspořádání - neuspořádání, mechanické vlastnosti intermetalik, praktické uplatnění.

5. Materiály s tvarovou pamětí. Struktura materiálů vykazující tvarovou paměť. Pseudoelasticita. Použití materiálů s tvarovou pamětí.

6. Kompozity s polymerní, keramickou a kovovou matricí. Rozhraní mezi matricí a zpevňující fází. Mechanické vlastnosti (elastická a plastická deformace). Vliv cyklování a teploty na vlastnosti kompozitů s kovovou matricí (tepelné residuální napětí, změna dislokační struktury). Nanokompozity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK