PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní problémy fyziky materiálů - NFPL120
Anglický název: Modern Problems in Physics of Materials
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
doc. RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Prerekvizity : NFPL135, NFPL139, NFPL140
Je korekvizitou pro: NFPL121
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (17.04.2023)
Příprava a fyzikální vlastnosti nanomateriálů. Fyzikální podstata a vlastnosti superslitin. Materiály připravené rychlým chlazením. Keramické materiály. Keramické a kovové pevné pěny. Prášková metalurgie, mechanické legování. Pro 5. ročník a PGDS.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. (09.06.2021)

Podmínkou zakončení předmětu je absolvování zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. (09.06.2021)

1. T.R. Anantharaman, C. Suryanarayana: Rapidly Solidified Metals. Trans. Tech. Publications, Aedermannsdorf, 1987.

2. New Materials by Mechanical Alloying Techniques. (Eds. E. Arzt, L. Schultz) Oberursel, DGM Informationsgesellschaft.

3. Reed R.C. The Superalloys Fundamentals and Applications, Cambridge, UK, 2006.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. (09.06.2021)

Požadavky ke zkoušce odpovídají anotaci a sylabu předmětu.

Zkouška se skládá z písemné části (krátký test) a ústní části.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D. (17.04.2023)

1. Nanomateriály. Příprava nanomateriálů. Elektrický odpor, magnetické vlastnosti a plastická deformace nanokrystalů.

2. Superslitiny. Technologie přípravy, struktura a fyzikální vlastnosti superslitin.

3. Materiály připravené metodou rychlého chlazení. Metody rychlého chlazení. Vliv rychlého chlazení na strukturu a vlastnosti.

4. Základy práškové metalurgie. Příprava prášku, kompaktizace práškových materiálů, mechanické legování.

5. Keramické materiály. Technologie keramik, mechanické vlastnosti. Keramické materiály v elektronice a medicíně.

6. Kovové a keramické pěny. Technologie výroby. Vlastnosti a využití.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK