PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie kondenzovaného stavu II - NFPL109
Anglický název: Condensed Matter Theory II
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Pavel Lipavský, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Patří mezi: Doporučené přednášky 2/2
Korekvizity : NFPL108
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Pro 1. ročník TMF. Kvantově-statistický popis nerovnovážných vlastnosti krystalů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: LIPAVSKY/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

pokročilá teorie transportu ve Fermiho systémech

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Pavel Lipavský, CSc. (30.10.2019)

zkouška

Literatura
Poslední úprava: LIPAVSKY/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

A. A. Abrokosov, L. P. Gorkov, I. E. Dzyaloshinski: Methods of Quantum Field Theory in Statistical Physics, 1975.

L. P. Kadanoff, G. Baym: Quantum Statistical Mechanins, 1962.

Metody výuky -
Poslední úprava: LIPAVSKY/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

přednášky u tabule

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Pavel Lipavský, CSc. (30.10.2019)

Požadované znalosti: Boltzmannova rovnice (odvození, H-teorém, jednoduché aplikace), Vlasovova rovnice (klasická lineární odezva, dvousvazková nestabilita), Landaův koncept kvazičástic, kvantové úpravy Boltzmannovy rovnice (Fermiho zlaté pravidlo, Pauliho vylučavací princip, H-teorém pro fermiony), Wignerova distribuce (kvantová lineární odezva, Linhardtův vzorec, Merminů vzorec), Greenovy funkce (adiabatický teorém, Diracova representace, Wickův teorém, Feymanovy diagramy, selfenergie, Hartreeho-Fockovo přiblížení, stíněný Coulombický potenciál), nerovnovážné Greenovy funkce (analytické prodloužení pro fermiony, propagátory, krátkočasový rozvoj, kvaziklasický rozvoj)

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (13.04.2005)

Přednáška je zaměřena na mnohačásticové vlastnosti elektronové Fermiho

kapaliny v krystalech. V úvodní části se vrátíme ke klasické Boltzmannově

rovnici, na které vysvětlíme souhru volného pohybu částic a srážek. Jako

ukázku použití teorie si dokážeme nárůst entropie srážkami a spočteme tlak

plynu a střihovou viskozitu.

Rozšíříme Boltzmannovu rovnici na popis plazmy zavedením Lorentzovy síly

od středního elektromagnetického pole. Spočteme klasickou lineární odezvu a

na dvousvazkové nestabilitě si ukážeme netriviální aspekty interakce částice

s vlnou. Ideu středního pole uzavřeme Landauovým fenomenologickým

konceptem kvazičástic.

Jako první kvantové rozšíření zavedeme do srážek Fermiho Zlaté pravidlo a

Pauliho vylučovací princip. Pro kvantový popis volného pohybu přejdeme od

Boltzmannova rozdělení k redukované matici hustoty. Pro ni spočteme lineární

odezvu a ukážeme, že kvantový pohyb a statistika jsou podstatné pro stabilitu

krystalů, neboť vedou ke klasicky nedostupnému jevu - v některých

vzdálenostech se odpudivé Coulombické síly obrátí na přitažlivé.

Systematický přístup k nerovnovážným mnohačásticovým systémům

postavíme na metodě nerovnovážných Greenových funkcí. Greenovy funkce

rozvineme nejprve pro základní stav, kde zavedeme Feynmanův

diagramatický přístup. Jeho pravidla platí i pro rovnovážné a nerovnovážné

systémy, kam Greenovy funkce rozšíříme zavedením komplexních časů.

Z rovnice pro Greenovu funkci odvodíme Boltzmannovu rovnici se všemi výše

uvedenými vylepšeními.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: LIPAVSKY/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

kvantová mechanika, základy kvantové statistiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK