PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika ve financích a pojišťovnictví bez cvičení - NFAP031
Anglický název: Mathematics in Finance and Insurance - no exercises
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NFAP002
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: Business administration
Ekonometrie
Mat. statistika
Teorie pravděpodobnosti
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NFAP002, NFAP004
Záměnnost : NFAP004
Je neslučitelnost pro: NFAP002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Průřez moderními metodami finančních a pojistných výpočtů tak, jak se aplikují ve finanční a pojišťovací praxi: úrokování, důchody, investiční rozpočet, analýza cenných papírů, termínové obchody, finanční riziko, základní výpočty v pojištění osob, majetku a odpovědnosti za škody, penzijní pojištění, zajišťování. Výuka probíhá společně pro studenty VŠE Praha. Za absolvování předmětů FAP009, FAP022, FAP031, FAP002 a FAP004 získá student maximálně 4 body. Bude-li navíc absolvovat FAP008 získá maximálně 6 bodů. Za absolvování předmětů FAP015, FAP016, FAP031, FAP002 a FAP004 získá student maximálně 12 bodů.
Poslední úprava: G_M (29.05.2001)
Literatura

Cipra T.: Finanční matematika v praxi. HZ Praha 1993

Cipra T.: Pojistná matematika v praxi. HZ Praha 1994

Cipra T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ Praha 1995

Cipra T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress Praha 1999

Cipra T.: Matematika cenných papírů. HZ Praha 2000

Poslední úprava: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Sylabus

1. Úrok a bankovní diskont, krátkodobé cenné papíry, časová hodnota peněz, finanční toky, důchody, umořování dluhu, investiční rozpočet, odpisy, obligace a akcie, obchody s cennými papíry (termínové-futures, prémiové-opce), analýza portfólií, finační riziko, diverzifikace, míra beta.

2. Pojistně matematické modely, dekrementní řád populace, úmrtnostní tabulky, základní výpočty v pojištění osob, majetku a odpovědnosti za škody, pojistné rezervy, penzijní fondy, zajišťování.

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2001)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK