PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika ve financích a pojišťovnictví - NFAP002
Anglický název: Mathematics in Finance and Insurance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: Business administration
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NFAP004, NFAP031
Je neslučitelnost pro: NFAP031
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Průřez moderními metodami finančních a pojistných výpočtů tak, jak se aplikují ve finanční a pojišťovací praxi: úrokování, důchody, investiční rozpočet, analýza cenných papírů, termínové obchody (opce), finanční riziko, základní výpočty v pojištění osob, majetku a odpovědnosti za škody, penzijní pojištění, zdravotní pojištění, zajišťování. Výuka probíhá společně pro studenty VŠE Praha. Předmět je určen jen pro posluchače bakalářského studia.
Poslední úprava: T_KPMS (23.05.2003)
Literatura

Cipra T.: Finanční matematika v praxi. HZ Praha 1993

Cipra T.: Pojistná matematika v praxi. HZ Praha 1994

Cipra T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ Praha 1995

Cipra T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress Praha 1999

Cipra T.: Matematika cenných papírů. HZ Praha 2000.

Poslední úprava: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Sylabus -

1. Úrok a bankovní diskont, krátkodobé cenné papíry, časová hodnota peněz, finanční toky, důchody, umořování dluhu, investiční rozpočet, odpisy, obligace a akcie, obchody s cennými papíry (termínové-futures, prémiové-opce), analýza portfólií, finační riziko, diverzifikace, míra beta.

2. Pojistně matematické modely, dekrementní řád populace, úmrtnostní tabulky, základní výpočty v pojištění osob, majetku a odpovědnosti za škody, pojistné rezervy, penzijní fondy, zajišťování.

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2001)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK