PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bankovnictví - NFAP017
Anglický název: Theory of Banking
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Záměnnost : NMFM309
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2010)
V kurzu jsou vyloženy modely chování úrokových sazeb včetně zohlednění rizika doby splatnosti a řízení rizika úrokové sazby. Analýza subjektů bankovního odvětví je dále rozvedena hodnocením jejich činnosti a souvisejících kreditních, likviditních, tržních i provozních rizik. Jsou naznačeny metody řízení bank s přihlédnutím k těmto rizikům. Vyučováno na FSV UK v angličtině. Zapisuje se po dohodě s oddělením finanční a pojistné matematiky katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky. Předpoklady: NFAP022, NFAP008, NFAP013.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)

Seznámit studenty s činností bank.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2010)

Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.: Basic Principles of Banking. Karolinum, 2008.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Přednáška+cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (17.05.2010)

1. Základní pojmy, historie bankovnictví.

2. Centrální banka, finanční systém, finanční zprostředkovatelé.

3. Modely chování úrokových sazeb.

4. Bankovní výkazy a hodnocení výkonnosti bank.

5. Základní principy řízení aktiv a pasív banky.

6. Časová struktura úrokových sazeb, výnosové křivky.

7. Řízení rizika úrokové sazby.

8. Bankovní pasívní obchody, vklady.

9. Úvěrové obchody a proces úvěrování.

10. Typy úvěrů.

11. Banky a zajišťování platebního styku.

12. Bankovní investice na finančním trhu.

13. Rozvoj bankovního sektoru při poskytování služeb v EU a ve světě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK