PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bankovnictví - NMFM309
Anglický název: Banking Theory
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Finanční ekonomie
Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2012)
Modely chování úrokových sazeb. Analýza subjektů bankovního odvětví. Metody řízení bank. Předpoklady: znalost základů účetnictví. Vyučováno na FSV UK v angličtině pod kódem JEM032 Banking. Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Seznámit studenty s činností bank.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (17.10.2017)

Zápočet je podmínkou k přihlášení na závěrečnou zkoušku. Pro získání zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů ze seminářů.

Literatura
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P.: Basic Principles of Banking. Karolinum, 2008.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (17.10.2017)

Získat zápočet,a absolvovat závěrečnou písemnou i ústní zkoušku.

i) Úvěrový návrh (max. 15 bodů),

ii) Hodnocení úvěrového návrhu (max. 5 bodů)

iii) Mid-term test (max. 25 bodů)

iv) Bonusy za aktivitu (max. 5 bodů)

v) Závěrečný písemný test a ústní zkouška (max. 50= 30+20 bodů),

tj. max. počet je celkem 100 bodů.

K připuštění k závěrečné ústní zkoušce je třeba alespoň 25 bodů ze semináře (i-iv) a 15 bodů ze závěrečné písemné zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

1. Základní pojmy, historie bankovnictví.

2. Centrální banka, finanční systém, finanční zprostředkovatelé.

3. Modely chování úrokových sazeb.

4. Bankovní výkazy a hodnocení výkonnosti bank.

5. Základní principy řízení aktiv a pasív banky.

6. Časová struktura úrokových sazeb, výnosové křivky.

7. Řízení rizika úrokové sazby.

8. Bankovní pasívní obchody, vklady.

9. Úvěrové obchody a proces úvěrování.

10. Typy úvěrů.

11. Banky a zajišťování platebního styku.

12. Bankovní investice na finančním trhu.

13. Rozvoj bankovního sektoru při poskytování služeb v EU a ve světě.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)

Absolvování NMFM201, NMFM203

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)

Zapisuje se po dohodě s oddělením finanční a pojistné matematiky katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK