PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování v IDL - zpracování a vizualizace dat - NEVF135
Anglický název: Programming in IDL - Data Processing and Visualisation
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Patří mezi: Pro rok 2019/2020 + 2021/2022...
Pro rok 2020/2021 + 2022/2023...
Year 2020/2021 + 2022/2023...
Záměnnost : NOFY086
Je záměnnost pro: NOFY086
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (02.10.2013)
Kurz práce v IDL (Interactive Data Language). Toto prostředí je hojně využíváno v meteorologii, geofyzice, astronomii a astrofyzice. Přehled syntaxe IDL, odlišnosti proti jiným programovacím jazykům. Práce ve vývojovém prostředí IDL. Práce s datovými soubory. Tvorba grafů. Výběr matematických algoritmů v IDL. Pokročilé grafické techniky. Tvorba aplikací s grafickým uživatelským rozhraním. Přenositelnost na jiné platformy, integrace s dalšími programovacími jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. František Němec, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje za vypracování zápočtového programu/projektu, jehož zadání je stanoveno po osobní konzultaci s vyučujícím. Charakter zápočtu umožňuje jeho opakování.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (10.05.2004)

Firemní dokumentace k  programu IDL, Research Systems Inc.

Fanning D. W.: IDL Programming Techniques, 2 nd ed., 2000.

WWW stránky kurzu http://aurora.troja.mff.cuni.cz/texty/IDL_kurz1/default.htm

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2005)
1. Přehled syntaxe IDL
Základní programové konstrukce, deklarace proměnných, funkcí a procedur, podporované datové formáty. Odlišnosti proti jiným programovacím jazykům.

2. Práce ve vývojovém prostředí IDL
IDL skripty, programové moduly a jejich ladění. Vytváření programů pro IDL Virtual Machine.

3. Práce s datovými soubory
Čtení a ukládání binárních a textových souborů. Podporované datové formáty souborů. Vědecké datové formáty (CDF, NetCDF).

4. Tvorba grafů
2D a 3D grafika, práce s barvou, fonty, tisk.

5. Zpracování dat v IDL
Výběr matematických algoritmů v IDL - příklady interpolace dat, fitování křivek a ploch. Filtrace, příklady analýzy signálu a zpracování obrazu, statistika.

6. Pokročilé grafické techniky
Animace, zobrazení objemu, užití map a zeměpisných projekcí.

7. Vytváření aplikací s grafickým uživatelským rozhraním
Návrh GUI, widgety, obsluha událostí.

8. Přenositelnost na jiné platformy, integrace s dalšími programovacími jazyky
Přenos dat a programů v IDL mezi různými OS (Windows, Unix). Dynamické knihovny. Volání funkcí IDL z vnějšího prostředí. Dynamické webové stránky a IDL skripty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK