PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování v IDL - zpracování a vizualizace dat - NOFY086
Anglický název: Programming in IDL - Data Processing and Visualisation
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Záměnnost : NEVF135
Je záměnnost pro: NEVF135
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)
Kurz práce v IDL (Interactive Data Language) hojně využívaném v meteorologii, geofyzice, kosmické fyzice, astronomii a astrofyzice pro zpracování, analýzu a vizualizaci komplexních numerických dat. Přehled syntaxe, odlišnosti proti jiným programovacím jazykům. Práce ve vývojovém prostředí. Práce s datovými soubory. Tvorba grafů. Vybrané numerické metody. Pokročilé grafické techniky. Tvorba aplikací s grafickým uživatelským rozhraním. Přenositelnost na jiné platformy, integrace s dalšími programovacími jazyky. Úvod do objektově orientovaného programování.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)

Zápočet se uděluje za vypracování zápočtového programu/projektu, jehož zadání je stanoveno po osobní konzultaci s vyučujícím. Charakter zápočtu umožňuje jeho opakování.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)

Firemní dokumentace k programu IDL, Harris Geospatial Solutions: https://www.harrisgeospatial.com/docs/home.html

Fanning D. W.: IDL Programming Techniques, 2nd ed., 2000.

Webové stránky kurzu: http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/idl_kurz1

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)

Výuka probíhá v počítačové učebně PUČ v Troji, studentům jsou volně přístupné instalace v trojských počítačových laboratořích (LabTF).

1. Přehled syntaxe

Datové typy proměnných a jejich deklarace, základní programové konstrukce, funkce a procedury. Odlišnosti proti jiným programovacím jazykům.

2. Práce ve vývojovém prostředí

IDL skripty, programové moduly a jejich ladění. Vytváření programů pro IDL Virtual Machine.

3. Práce s datovými soubory

Čtení a ukládání binárních a textových souborů. Přehled podporovaných souborových datových formátů. Vědecké datové formáty (CDF, NetCDF ad.).

4. Grafický výstup

2D a 3D grafika v publikační kvalitě, práce s barvou a fonty, volba výstupního formátu.

5. Zpracování dat v IDL

Interpolace dat, fitování křivek a ploch. Digitální filtrace a spektrální analýza. Příklady zpracování signálu a obrazu. Řešení různých typů rovnic a jejich soustav. Statistické metody. Dynamické datové struktury s ukazateli.

6. Pokročilé grafické techniky

Animace, zobrazení objemu, užití map a zeměpisných projekcí.

7. Vytváření aplikací s grafickým uživatelským rozhraním

Návrh GUI, widgety, obsluha událostí.

8. Přenositelnost na jiné platformy, integrace s dalšími programovacími jazyky

Přenos dat a programů v IDL mezi různými OS (Windows, Unix). Dynamické knihovny. Volání funkcí IDL z vnějšího prostředí. Dynamické webové stránky a IDL skripty.

9. Objektově orientované programování

Úvod do objektově orientovaného programování. Zavedení objektu, jeho vlastností a metod. Dědičnost. Příklady využití.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK