PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Elektronika povrchů - NEVF119
Anglický název: Electronics of Surfaces
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Neslučitelnost : NEVF170
Záměnnost : NEVF170
Anotace -
Geometrická a elektronická struktura pevné látky a jejího povrchu. Výstupní práce a emise elektronů z povrchu pevné látky. Vodivost pevné látky, jevy na rozhraní dvou povrchů pevných látek.
Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Složit zkoušku.

Zkouška bude probíhat ústně, 3 otázky z odpřednášené látky podle sylabu.

Poslední úprava: Nehasil Václav, doc. RNDr., Dr. (02.03.2018)
Literatura -

L. Eckertová a kol.: Fyzikální elektronika pevných látek, Karolinum, Praha 1992.

Andrew Zangwill, Physics at Surfaces, Cambridge University Press 2012.

Zolotoyabko Emil, Introduction to Solid State Physics for Material Engineers, Viley-VCH Verlag GmBH, 2021.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2021)
Sylabus -

1) Povrch a objem pevné látky. Struktura geometrická a elektronová, rozdíly mezi objemem a povrchem. Praktické aplikace povrchu a objemu v technologiích.

2) Čistota pevné látky, příprava čistých povrchů.

3) Kovy, polovodiče a izolátory. Statistika elektronů v pevné látce, pohyblivost a koncentrace elektronů a jejich vliv na elektrickou vodivost povrchu a objemu.

4) Výstupní práce, emise elektronů - fyzikální základy termoemise, tunelové emise, fotoemise a sekundární emise.

5) Kontakt dvou povrchů pevných látek, kov - kov, kov - polovodič a dvou polovodičů (PN přechod).

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK