PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Elektronika povrchů - NEVF119
Anglický název: Electronics of Surfaces
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Neslučitelnost : NEVF170
Záměnnost : NEVF170
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (15.05.2005)
Geometrická a elektronická struktura povrchu pevné látky. Výstupní práce a emise elektronů z povrchu pevné látky. Jevy na rozhraní dvou povrchů pevných látek, vodivost rozhraní.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr. (02.03.2018)

Složit zkoušku.

Zkouška bude probíhat ústně, 3 otázky z odpřednášené látky podle sylabu.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (15.05.2005)

L. Eckertová a kol.: Fyzikální elektronika pevných látek, Karolinum, Praha 1992.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (15.05.2005)

1. Modelový a reálný povrch pevné látky. Modifikace geometrické struktury a vlastností pevné látky při přechodu k povrchu. Význam povrchu. Tenké vrstvy spojité a nespojité.

2. Výstupní práce průměrná a lokální, definice, význam. Principy metod a jejich měření.

3. Elektronová struktura povrchu pevné látky.

4. Povrchové elektronické jevy. Emise elektronů - termoemise, fotoemise, sekundární emise, tunelová emise - fyzikální základy a hlavní aplikace. Emise neutrálních částic a iontů.

5. Rozhraní povrchů dvou PL, kontaktní jevy. Rovnovážný stav a procesy při průchodu proudu rozhraním.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK