PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Algoritmy a jejich implementace - NDMX074
Anglický název: Algorithms and Their Implementation
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NDMI074
Další informace: http://mj.ucw.cz/vyuka/aim/
Garant: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Prerekvizity : {NXXX007, NXXX009, NXXX036, NXXX037}
Neslučitelnost : NDMI074
Záměnnost : NDMI074
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (22.04.2009)
Techniky implementace a optimalizace algoritmů na reálných počítačích, zejména při zpracování velkých objemů dat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (01.03.2019)

K úspěšnému zakončení předmětu je potřeba získat zápočet a složit zkoušku.

Zápočet se uděluje za získání dostatečného počtu bodů za domácí úkoly. Úkoly spočívají v implementaci vybraných algoritmů, počet bodů závisí na rychlosti programu relativně k referenčnímu řešení cvičících.

Pokud student nezíská dostatečný počet bodů, může je doplnit samostatnou prací na dodatečném úkolu nebo napsáním zápočtového programu odpovídajícího rozsahu. Také je možné získat malé množství bonusových bodů za aktivitu na cvičení.

Literatura
Poslední úprava: T_KAM (22.04.2009)

ISO/IEC standard 9899:1999: Programming Languages -- C The Open Group: The Single UNIX Specification, http://www.unix.org/

Časopisecké články

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (01.03.2019)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Zkouší se teorie přednesená na přednášce v rozsahu daném podrobným syllabem na webové stránce předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (04.05.2015)
  • Pokročilé partie jazyka C a standardu POSIX a různá jejich rozšíření
  • Vlastnosti hardware rozhodující pro efektivitu programů (paměťové hierarchie, symetrický multiprocesing, neuniformní architektury)
  • Paralelní programování na víceprocesorových počítačích
  • Algoritmy pracující v externí paměti
  • Cache-oblivious algoritmy
  • Konkrétní příklady algoritmů různých typů
  • Samostatná práce studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK