PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Algoritmy a jejich implementace - NDMI074
Anglický název: Algorithms and Their Implementation
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://mj.ucw.cz/vyuka/aim/
Garant: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Je neslučitelnost pro: NDMX074
Je záměnnost pro: NDMX074
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (22.04.2009)
Techniky implementace a optimalizace algoritmů na reálných počítačích, zejména při zpracování velkých objemů dat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (01.03.2019)

K úspěšnému zakončení předmětu je potřeba získat zápočet a složit zkoušku.

Zápočet se uděluje za získání dostatečného počtu bodů za domácí úkoly. Úkoly spočívají v implementaci vybraných algoritmů, počet bodů závisí na rychlosti programu relativně k referenčnímu řešení cvičících.

Pokud student nezíská dostatečný počet bodů, může je doplnit samostatnou prací na dodatečném úkolu nebo napsáním zápočtového programu odpovídajícího rozsahu. Také je možné získat malé množství bonusových bodů za aktivitu na cvičení.

Literatura
Poslední úprava: T_KAM (22.04.2009)

ISO/IEC standard 9899:1999: Programming Languages -- C The Open Group: The Single UNIX Specification, http://www.unix.org/

Časopisecké články

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (01.03.2019)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Zkouší se teorie přednesená na přednášce v rozsahu daném podrobným syllabem na webové stránce předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (04.05.2015)
  • Pokročilé partie jazyka C a standardu POSIX a různá jejich rozšíření
  • Vlastnosti hardware rozhodující pro efektivitu programů (paměťové hierarchie, symetrický multiprocesing, neuniformní architektury)
  • Paralelní programování na víceprocesorových počítačích
  • Algoritmy pracující v externí paměti
  • Cache-oblivious algoritmy
  • Konkrétní příklady algoritmů různých typů
  • Samostatná práce studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK