PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorika a grafy III - NDMX073
Anglický název: Combinatorics and Graph Theory III
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NDMI073
Další informace: https://iuuk.mff.cuni.cz/~samal/vyuka/1819/KG3/
Garant: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Prerekvizity : {NXXX007, NXXX008, NXXX009, NXXX051, NXXX052, NXXX053}
Neslučitelnost : NDMI073
Záměnnost : NDMI073
Anotace -
Poslední úprava: G_I (17.03.2011)
Přehledová přednáška o nových trendech v kombinatorice a teorii grafů. Přednáška je určena primárně pro studenty magisterského stupně, popř. studenty prvního ročníku doktorského studia. Přednáška navazuje na předmět NDMI012 Kombinatorika a grafy II a rozšiřuje ho, k jejímu absolvování jsou nutné znalosti na úrovni tohoto předmětu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. (07.10.2021)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude získán za aktivní účast na cvičeních, případně za řešení domácích úkolů. Povaha kontroly předmětu vylučuje opravné termíny. Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky, kromě výjimek (předtermíny) stanovených vyučujícím.

Literatura -
Poslední úprava: T_KAM (20.04.2008)

R. Diestel, Graph theory, 3rd edition, Springer, 2005.

S. Jukna, Extremal combinatorics with application in computer science, Springer, 2001.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška proběhne ústní formou, v rozsahu 2-3 otázek pokrytých látkou probranou na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (08.10.2018)

Nové trendy v teorii grafů (grafové minory, Szemeredi Regularity Lemma, Removal Lemma), pokročilé výsledky z extremální kombinatoriky (Hales-Jewettova věta, Gallai-Wittova věta).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK