PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorika a grafy III - NDMI073
Anglický název: Combinatorics and Graph Theory III
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://iuuk.mff.cuni.cz/~samal/vyuka/1819/KG3/
Garant: doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: G_I (17.03.2011)
Přehledová přednáška o nových trendech v kombinatorice a teorii grafů. Přednáška je určena primárně pro studenty magisterského stupně, popř. studenty prvního ročníku doktorského studia. Přednáška navazuje na předmět NDMI012 Kombinatorika a grafy II a rozšiřuje ho, k jejímu absolvování jsou nutné znalosti na úrovni tohoto předmětu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (06.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude získán za aktivní účast na cvičeních, zejména diskusi řešení úloh pravidelně zadávaných na přednáškách; ve výjimečných případech lze nahradit individuálními konzultacemi. Povaha kontroly předmětu vylučuje opravné termíny. Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky, kromě výjimek (předtermíny) stanovených vyučujícím.

Literatura -
Poslední úprava: T_KAM (20.04.2008)

R. Diestel, Graph theory, 3rd edition, Springer, 2005.

S. Jukna, Extremal combinatorics with application in computer science, Springer, 2001.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška proběhne ústní formou, v rozsahu 2-3 otázek pokrytých látkou probranou na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (08.10.2018)

Nové trendy v teorii grafů (grafové minory, Szemeredi Regularity Lemma, Removal Lemma), pokročilé výsledky z extremální kombinatoriky (Hales-Jewettova věta, Gallai-Wittova věta).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK