PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kombinatorika a grafy 3 - NDMI073
Anglický název: Combinatorics and Graph Theory 3
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12456
Garant: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Je neslučitelnost pro: NDMX073
Je záměnnost pro: NDMX073
Anotace -
Poslední úprava: G_I (17.03.2011)
Přehledová přednáška o nových trendech v kombinatorice a teorii grafů. Přednáška je určena primárně pro studenty magisterského stupně, popř. studenty prvního ročníku doktorského studia. Přednáška navazuje na předmět NDMI012 Kombinatorika a grafy II a rozšiřuje ho, k jejímu absolvování jsou nutné znalosti na úrovni tohoto předmětu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. (07.10.2021)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude získán za aktivní účast na cvičeních, případně za řešení domácích úkolů. Povaha kontroly předmětu vylučuje opravné termíny. Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky, kromě výjimek (předtermíny) stanovených vyučujícím.

Literatura -
Poslední úprava: T_KAM (20.04.2008)

R. Diestel, Graph theory, 3rd edition, Springer, 2005.

S. Jukna, Extremal combinatorics with application in computer science, Springer, 2001.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška proběhne ústní formou, v rozsahu 2-3 otázek pokrytých látkou probranou na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (08.10.2018)

Nové trendy v teorii grafů (grafové minory, Szemeredi Regularity Lemma, Removal Lemma), pokročilé výsledky z extremální kombinatoriky (Hales-Jewettova věta, Gallai-Wittova věta).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK