PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie rozkladů - NDMI021
Anglický název: Ramsey Theory
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Prerekvizity : NDMI002, NDMI011
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Teorie rozkladů a věty Ramseyova typu představují jedny z nejsilnějších "kombinatorických principů". Budou vysvětleny a dokázány např.: Ramseyova věta, Van der Waerdenova věta, Hales-Jewettova věta a další příbuzné výsledky Ramseyova typu. Pro svoji univerzální povahu se těchto výsledků využívá vpodstatě v celé matematice a teoretické informatice. Některé z těchto souvislostí budou uvedeny. Vhodné pro studenty mat. a inf. od 3.r. i pro doktorandy (M a I).
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Graham, Rothschild, Spencer: Ramsey Theory, Wiley 1990 Nešetřil, Rodl: Mathematics of Ramsey Theory, Springer 1992 Nešetřil: Teorie grafů, SNTL 1979 časopisecká literatura podle specifikace přednášejícího

Sylabus
Poslední úprava: ()

Základní literatura: Graham, Rothschild, Spencer: Ramsey Theory, Wiley 1990 Nešetřil, Rodl: Mathematics of Ramsey Theory, Springer 1992 Nešetřil: Teorie grafů, SNTL 1979 časopisecká literatura podle specifikace přednášejícího

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK