PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Regularita slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic - NDIR246
Anglický název: Regularity of weak solutions to partial differential equations
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : NMMO562
Anotace -
Poslední úprava: G_M (24.05.2010)
V tomto semináři se seznámíme s klasickými výsledky o regularitě slabých řešení eliptických parciálních diferenciálních rovnic a jejich systémů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (03.03.2010)

Vzbudit u studentů zájem o krásnou a náročnou partii matematiky. Naučit se klasické metody teorie regularit.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (19.05.2011)

Seminář, studenti budou sami referovat látku podle zadání vedoucích. V případě účasti zahraničních studentů bude výuka, tedy i referáty studentů, probíhat v angličtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK