PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Regularita slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic - NMMA584
Anglický název: Regularity of Weak Solutions to Partial Differential Equations
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
Třída: DS, matematické a počítačové modelování
DS, matematická analýza
M Mgr. MA > Volitelné
M Mgr. MOD > Volitelné
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Záměnnost : NDIR246
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (14.05.2013)
V tomto semináři se seznámíme s klasickými výsledky o regularitě slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic a jejich systémů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KMA (14.05.2013)

Vzbudit u studentů zájem o krásnou a náročnou partii matematiky. Naučit se klasické metody teorie regularit.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KMA (14.05.2013)

Seminář, studenti budou sami referovat látku podle zadání vedoucích. V případě účasti zahraničních studentů bude výuka, tedy i referáty studentů, probíhat v angličtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK