PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mechanika nenewtonovských tekutin - NDIR057
Anglický název: Non-Newtonian Fluid Mechanics
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Třída: DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Záměnnost : NMMO402
Je neslučitelnost pro: NMMO402
Je záměnnost pro: NMMO402
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2008)
Popis základních charakteristik nenewtonských tekutin a jejich modelování v jednotném termomechanickém rámci. Matematický pohled na rovnice popisující proudění newtonských a nenewtonských tekutin.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JOSEF/MFF.CUNI.CZ (06.05.2008)

Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní popis jevů, které nemohou newtonské (Navier-Stokesovy) tekutiny popsat a odvodit modely, které naopak jsou vhodné k jejich popisu.

Literatura
Poslední úprava: Prof. PhDr. Alan Josef, CSc. (23.05.2006)

[1] W. R. Schowalter: Mechanics of Non-Newtonian Fluids, Pergamon Press (Oxford), 1978.

[2] R. R. Huilgol: Continuum mechnaics of viscoelastic liquids, Hindusthan Publishing Co. (Delhi), 1975.

[3] J. Malek, K. R. Rajagopal: Mathematical issues concerning the Navier-Stokes equations and some of its generalizations, Handbook of Differential Equations, Evolutionary Equations, Vol. 2 (eds. C. Dafermos and E. Feireisl),

Elsevier, 2005, 371-459.

Metody výuky -
Poslední úprava: JOSEF/MFF.CUNI.CZ (06.05.2008)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: Prof. PhDr. Alan Josef, CSc. (25.05.2006)

Prednaska ma dvoulety cyklus a se svolenim prednasejiciho

lze prednasku zapsat opakovane. Semestr v sudem roce bude zameren na

modelovani jevu charakteristickych pro nenewtonske tekutiny

(nekonstantni viskozita, napetova relaxace, rozdil normalovych

napeti, aj.) v ramci termomechaniky kontinua. Semestr v lichem roce bude

venovan matematicke analyze vybranych modelu (lze jej absolvovat

nezavisle na prvni casti).

Cilem prednasky je seznamit studenty s: (i) základy mechaniky a termodynamiky tekutin (co jsou tekutiny, nestlacitelnost, nehomogenita, moznosti popisu, bilancni vztahy); (ii) newtonskymi (Navier-Stokesovy) tekutinami;

(iii) zakladnimi charakteritikami nenewtonských tekutin (zeslabeni, zesileni smyku, nelinearni viskozita, pritomnost rozdilu normalovych napeti v jednoduchem smykovem poli, napetova relaxace, nelinearni creep, skokove singularity v tensoru napeti) a priklady modelu, ktere tyto jevy popsat mohou a které nikoliv, a priklady materialu (biologicke tekutiny, granulovane materialy, smesi), ktere tyto charakteristiky vykazuji. Bude prezentovana a odvozena cela hiearchie modelu v jednotnem termomechanickem popisu, od Navier-Stokesovych rovnic az k rovnicim pro viskoelasticke materialy. Pozornost bude venovana hranicnim podminkam. Duraz bude kladen na ty fyzikalni aspekty, ktere hraji dulezitou roli v matematicke analyze odvozenych modelu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK