PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Termodynamika a mechanika nenewtonovských tekutin - NMMO402
Anglický název: Thermodynamics and Mechanics of Non-Newtonian Fluids
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Karel Tůma, Ph.D.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Neslučitelnost : NDIR057
Záměnnost : NDIR057
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)
Popis základních charakteristik nenewtonských tekutin a jejich modelování v jednotném termomechanickém rámci. Matematický pohled na rovnice popisující proudění newtonských a nenewtonských tekutin.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Cílem předmětu je poskytnout posluchači základní popis jevů, které nemohou newtonské (Navier-Stokesovy) tekutiny popsat a odvodit modely, které naopak jsou vhodné k jejich popisu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Karel Tůma, Ph.D. (11.06.2019)

Zápočet musí být udělen před zahájením zkoušky. Zápočet je udělen za úspěšné řešení domácích úkolů. Zkouška se skládá z písemky a ústní části.

Literatura
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

[1] W. R. Schowalter: Mechanics of Non-Newtonian Fluids, Pergamon Press (Oxford), 1978.

[2] R. R. Huilgol: Continuum mechnaics of viscoelastic liquids, Hindusthan Publishing Co. (Delhi), 1975.

[3] J. Malek, K. R. Rajagopal: Mathematical issues concerning the Navier-Stokes equations and some of its generalizations, Handbook of Differential Equations, Evolutionary Equations, Vol. 2 (eds. C. Dafermos and E. Feireisl),

Elsevier, 2005, 371-459.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Karel Tůma, Ph.D. (22.02.2019)

Podmínkou k zapsání na zkoušku je získání zápočtu ze cvičení.

Zkouška se skládá z písemky a ústní části. Písemka obsahuje čtyři příklady odpovídající sylabu přednášky a příkladům procvičovaných na cvičení. Požadavky k ústní části zkoušky odpovídají sylabu přednášky v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Karel Tůma, Ph.D. (22.02.2019)

Prednaska ma dvoulety cyklus a se svolenim prednasejiciho

lze prednasku zapsat opakovane. Semestr v sudem roce bude zameren na

modelovani jevu charakteristickych pro nenewtonske tekutiny

(nekonstantni viskozita, napetova relaxace, rozdil normalovych

napeti, aj.) v ramci termomechaniky kontinua. Semestr v lichem roce bude

venovan matematicke analyze vybranych modelu (lze jej absolvovat

nezavisle na prvni casti).

Cilem prednasky je seznamit studenty s: (i) základy mechaniky a termodynamiky tekutin (co jsou tekutiny, nestlacitelnost, nehomogenita, moznosti popisu, bilancni vztahy); (ii) newtonskymi (Navier-Stokesovy) tekutinami;

(iii) zakladnimi charakteritikami nenewtonských tekutin (zeslabeni, zesileni smyku, nelinearni viskozita, pritomnost rozdilu normalovych napeti v jednoduchem smykovem poli, napetova relaxace, nelinearni creep, skokove singularity v tensoru napeti) a priklady modelu, ktere tyto jevy popsat mohou a které nikoliv, a priklady materialu (biologicke tekutiny, granulovane materialy, smesi), ktere tyto charakteristiky vykazuji. Bude prezentovana a odvozena cela hiearchie modelu v jednotnem termomechanickem popisu, od Navier-Stokesovych rovnic az k rovnicim pro viskoelasticke materialy. Pozornost bude venovana hranicnim podminkam. Duraz bude kladen na ty fyzikalni aspekty, ktere hraji dulezitou roli v matematicke analyze odvozenych modelu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK