PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Didaktika uživatelského software (CŽV) - NDIN018
Anglický název: Didactics of Application Software (CŽV)
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Neslučitelnost : NDIN012
Záměnnost : NDIN012
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (01.02.2019)
Předmět je určen výhradně pro účastníky kurzu celoživotního vzdělávání Učitelství všeobecně vzdělávacho předmětu Informatika. Navazuje na předmět NDIN017.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (03.06.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, přípravu a presentaci vystoupení a vypracování zadaných výukových materiálů.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (24.11.2014)
  • Příprava textů
  • Tabulkový kalkulátor
  • Příprava presentací
  • Úprava obrázků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK