PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika uživatelského software - NDIN012
Anglický název: Didactics of Application Software
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Korekvizity : NDIN011
Je neslučitelnost pro: NDIN018
Je záměnnost pro: NDIN018
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (01.02.2019)
Jednou složkou výuky informatiky na středních školách je i výuka uživatelského software. Tato výuka skrývá pro učitele mnohá úskalí. Musí se umět vyrovnat s velmi rozdílnou úrovni motivace i vědomostí studentů, nezahltit studenty množství technických detailů a přitom je naučit efektivně použít počítače k celé řadě úkolů. Cílem předmětu je připravit studenty na výuku uživatelského software jak po stránce znalostí a metodiky, tak i prakticky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (23.02.2021)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, přípravu a presentaci vystoupení a vypracování zadaných výukových materiálů.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (17.04.2019)

učebnice informatiky pro ZŠ a SŠ

příručky produktů aplikačního software podle pokynů vyučujícího

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (23.02.2021)

Kurz „Didaktika uživatelského software“ sleduje dva cíle:

1.) Připravit studenty na složité situace, do kterých se mohou během učitelské praxe v rámci informatiky dostat, ale na které je možné se připravit.

2.) Připravit studenty na výuku uživatelského software jak po stránce znalostí a metodiky, tak i prakticky.

Mezi jednotlivé výukové situace patří například:

  • Základní právní kontext pro učitele informatiky. Za co je učitel zodpovědný, jaké aplikace není vhodné používat vzhledem k věku žáků. Je učitel zodpovědný za kyberšikanu, kterou provedl jeho student v hodině?
  • Problém komercializace. Jak učitel může ovlivnit, jaké programy studenti později budou nakupovat.
  • Základní etický kontext pro učitele informatiky. Jaké návyky je dobré u studentů podporovat? (např. nelegální stahování hudby do domácích úkolů)
  • Jak u studentů podporovat kreativitu ve výuce informatiky. Jak je učit, že informatika není jen o ovládání softwaru.
  • Mezinárodní kontext výuky informatiky. Jak se inspirovat v zahraničí

Praktická příprava studentů na výuku uživatelského softwaru. (s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci)

  • Budoucí učitelé se musí vyrovnat s velmi rozdílnou úrovní motivace i vědomostí studentů, nezahltit studenty množství technických detailů a přitom je naučit efektivně použít počítače k celé řadě úkolů. Cílem je připravit studenty na výuku uživatelského software jak po stránce znalostí a metodiky, tak i prakticky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK