PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika informatiky - NDIN015
Anglický název: Didactics of Computer Science
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Neslučitelnost : NDIN016
Záměnnost : NDIN016
Je neslučitelnost pro: NDIN016
Je záměnnost pro: NDIN016, NDIN013
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (05.02.2014)
Předmět je určen pro studenty učitelství informatiky. Cílem předmětu je získání základních znalostí a praktických dovedností při výuce informačně-komunikačních technologií, informatiky a programování na základních a středních školách. Součástí semináře je i příprava a hodnocení pedagogické praxe.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičeních, vypracování zadaných domácích úkolů a přednesení zadaných referátů.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)
 • kurikulární dokumenty MŠMT ČR (RVP)
 • učebnice informatiky pro základní a střední školy
 • aktuální sborníky konferencí o didaktice informatiky, časopisy podporující výuku informatiky
 • odborná literatura k referovaným tématům podle pokynů vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (20.05.2020)
 • Obsah informatického kurikula na základní a střední škole - cíle a obsah výuky, informatická a počítačová gramotnost, vztah výuky ICT a informatiky jako odborné disciplíny, vzdělávací programy, vyučovací předměty.
 • Proces výuky informatiky na základních a středních školách - práce učitele informatiky, formy práce se studenty, komunikace s žáky.
 • Projektování výukového procesu - příprava vyučovacích jednotek a jejich souborů, příprava učitele na výuku, organizace vyučovací hodiny.
 • Hodnocení průběhu a výsledků výukového procesu.
 • Seznámení s výukovou technikou - dataprojektor, interaktivní tabule, webovské stránky, e-learning, organizace počítačové učebny.
 • Seznámení s moderními výukovými metodami - tvorba výukových materiálů, počítačové prezentace, interaktivní programy, sestavení didaktických testů.
 • Prostředky pro výuky informatiky - učebnice a jiná literatura, zdroje na Internetu, elektronické studijní materiály, výukové programy, "dětské" programovací jazyky, soutěže.
 • Metodika základního kurzu programování, opakování vybraných partií z programování
 • Příprava a reflexe pedagogické praxe
 • Samostatné referáty a výstupy studentů (vybrané partie z informatiky a programování, řešené úlohy), vzájemné kritické hodnocení výstupů
 • Příprava na státní závěrečnou zkoušku z didaktiky informatiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK