PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika informatiky (CŽV) - NDIN016
Anglický název: Didactics of Computer Science
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Neslučitelnost : NDIN013, NDIN015
Záměnnost : NDIN013, NDIN015
Je neslučitelnost pro: NDIN014
Anotace -
Poslední úprava: G_I (20.11.2014)

Předmět je určen pro posluchače kurzu celoživotního vzdělávání Učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika. Cílem předmětu je získání základních znalostí a praktických dovedností při výuce informačně- komunikačních technologií, informatiky a programování na základních a středních školách. Součástí semináře je i příprava a hodnocení pedagogické praxe.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: G_I (20.11.2014)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za vypracování zadaných domácích úkolů a přednesení zadaných referátů.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (20.11.2014)

  • Výuka informatiky na základních a středních školách (předměty, osnovy, vzdělávací programy, obsah výuky, standardy, učebnice a jiná literatura, zdroje na Internetu, soutěže).
  • Digitální technika podporující výuku, výukový software.
  • "Dětské" programovací jazyky (Karel, Logo, Baltík, Scratch).
  • Metodika základního kurzu programování, opakování vybraných partií z programování.
  • Samostatné referáty a výstupy studentů (vybrané partie z informatiky a programování, řešené úlohy).
  • Příprava a hodnocení pedagogické praxe.
  • Příprava na státní závěrečnou zkoušku z didaktiky informatiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK