PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika fyziky II - NDFY044
Anglický název: Didactics of Physics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Seminář navazuje na obsah přednášky Didaktika fyziky I. Je zaměřen na aktuální otázky výuky fyziky a na diagnostiku fyzikálních znalostí. Tvoří se různé druhy zkoušek a provádí se jejich vyhodnocování.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky a zároveň na základě úspěšného vypracování zápočtových prací. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním dalších zápočtových prací. Zápočet lze získat kromě řádného také ve dvou opravných termínech.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

Kašpar, E. a kol.: Didaktika fyziky - obecné otázky. SPN, Praha 1978. Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. SPN, Praha 1984. Volf, I.: Metodika řešení úloh ve středoškolské fyzice. Gaudeamus Hradec králové, 1997. bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy, I. až IV díl. Prometheus Praha, 1997,1998, 2000. Chrástka, M.: Didaktické testy. Paido Brno 1999. Půlpán, Z.: Základy sestavování a klasické vyhodnocování didaktických testů. Kotva Hradec Králové 1991. Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Portál Praha, 1999. Nahodil, J.: Fyzika v běžném životě. Prometheus Praha 1996 Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. SPN, Praha 1991 Slovník školské fyziky. SPN Praha 1988 Učebnice fyziky pro střední školy. Časopisy Matematika - fyzika - informatika, Školská fyzika.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

1. Metodika řešení fyzikálních úloh (strategie řešení, typy úloh, způsoby jejich řešení, tvorba úloh).

2. Diagnostika a hodnocení fyzikálních znalostí (požadavky kladené na zkoušku, typy zkoušek; didaktický test a tvorba jeho položek, položková analýza testu, zpracování výsledků testu pro hodnocení a klasifikaci studentů).

3. Aktuální otázky výuky fyziky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK