PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Databázové přístupové metody - NDBX007
Anglický název: Database access methods
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://siret.ms.mff.cuni.cz/members/hoksza/lectures/ndbi007/2012
Garant: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Neslučitelnost : NDBI007
Záměnnost : NDBI007
Je neslučitelnost pro: NDBI007
Je záměnnost pro: NDBI007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jan Kuchař (23.08.2019)
Logické a fyzické schéma souboru, logický a fyzický záznam. Základní databázové operace. Hierarchie pamětí, magnetická páska, magnetický disk, RAID, jukebox. Halda, sekvenční soubor, index-sekvenční soubor, indexovaný soubor. Bitové indexy. Jednoduchá hašovací schemata. Perfektní hašování. Dynamické hašování, skupinové štěpení stránek. Hašovací schemata na částečnou shodu. B-stromy, B+-stromy. B*-stromy, (a,b)-stromy. Srovnání paralelního přístupu pomocí B-stromů a (a,b)-stromů. Struktury pro vícerozměrnou indexaci: VB-stromy, vícerozměrná mřížka. n-cestný algoritmus třídění.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jan Kuchař (23.08.2019)

Písemná zkouška. Zápočet za přítomnost na cvičeních.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jan Kuchař (23.08.2019)

Pokorný, J.: Základy implementace souborů a databází. Skripta UK, Vydavatelství Karolinum, 1997.

Pokorný, J., Žemlička, M.: Základy implementace souborů a databází. Skripta UK, Vydavatelství Karolinum, 2003. 2. uprav. vydání.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Jan Kuchař (23.08.2019)
 • Paměť. Hierarchie pamětí. Magnetický disk. RAID. SSD disk. Magnetická páska.
 • Typy organizace souborů.
 • Bitmapové indexy a hashování ve vnitřní paměti.
 • Hashování na vnější paměti.
 • Hierarchické indexování I.
 • Hierarchické indexování II.
 • Indexovací techniky pro SSD disky.
 • Organizace dat v MSSQL.
 • Organizace dat v Oracle.
 • Úvod do prostorových databází.
 • Indexování v prostorových databázích.
 • Prostorové spojení.
 • Prostorové dotazování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK