PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Principy organizace dat - NDBI007
Anglický název: Principles of Data Organization
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/~holubova/NDBI007/
Garant: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Neslučitelnost : NDBX007
Záměnnost : NDBX007
Je neslučitelnost pro: NDBX007
Je prerekvizitou pro: NDBI030
Je záměnnost pro: NDBX007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (12.05.2022)
Cílem kurzu je poskytnout přehled o základních principech organizace dat. V první části se studenti seznámí se základními metodami ukládání dat a typy organizace souborů. Dále se budeme věnovat datovým strukturám pro efektivní přístup k datům, tj. základním typům hashování a hierarchické indexace, včetně jejich využití v tradičních, zejména relačních databázových systémech. V poslední části se zaměříme na pokročilejší principy organizace dat v kontextu prostorových, distribuovaných a in-memory databází.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. (04.05.2022)

Písemná zkouška. Zápočet za aktivitu na cvičeních.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. (04.05.2022)

Pokorný, J., Žemlička, M.: Základy implementace souborů a databází. Skripta UK, Vydavatelství Karolinum, 2003. 2. uprav. vydání.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. (04.05.2022)
  • Metody ukládání dat (paměť, magnetický disk, RAID, SSD disk, magnetická páska).
  • Typy organizace souborů.
  • Bitmapové indexy.
  • Hashování ve vnitřní paměti.
  • Hashování na vnější paměti.
  • Hierarchické indexování.
  • Prostorové databáze.
  • In-memory databáze.
  • Distribuované databáze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK