PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z herního vývoje s řízeným kódem - NCGD008
Anglický název: Practical Course on Managed Game Development
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: NUIN018
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (24.01.2019)
Používání nástrojů specifických pro tvorbu počítačových her má v odvětví dlouholetou tradici. Dnes již prakticky žádné studio nevyvíjí hry bez podpory software třetích stran. V rámci předmětu bude představen vybraný software pro podporu vývoje počítačových her v řízeném kódu, na kterém bude demonstrována podpora implementace: herních mechanik, herního uživatelského rozhraní, level designu, umělé inteligence, animací, hudby a zvuků včetně tvorby vlastních nástroju pro usnadnění těchto implementací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (24.01.2019)

Získání základních praktických dovedností s tvorbou počítačových her pro řízený kód skrz implementaci různých herních mechanik.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Předmět je zakončen zápočtem. K získání zápočtu se požaduje vytvoření herního prototypu ve vybraném software podporující vývoj počítačových her v řízeném kódu. Tyto počítačové hry je možné odevzdávat opakovaně, dokud nesplní požadavky cvičícího.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (24.01.2019)

Knihy:

Palacios, J. (2018). Unity 2018 Artificial Intelligence Cookbook: Over 90 recipes to build and customize AI entities for your games with Unity. Packt Publishing Ltd.

Hocking, J. (2017). Unity in Action: Multiplatform game development in C#. Manning.

Internetové zdroje:

Unity3D, https://unity3d.com/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Cvičení zaměřená na jednotlivé oblasti práce s Unity 3D dle sylabu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Předmět nemá žádnou zkoušku, pouze zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (24.01.2019)

Unity3D

Přehled jednotlivých částí engine: architektura herního kódu (C#), strom scény, komponentový model herních objektů, osvětlení scény, materiály (různé renderovací jednotky), graf visuálních efektů, skriptování pomocí C#, fyzika, animace, pluginy, job systém, entity-component systém, profilování hry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK