PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vývoj počítačových her 1 - NCGD001
Anglický název: Computer Games Development 1
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Lukáš Kolek, Ph.D.
Neslučitelnost : NSWI115
Záměnnost : NSWI115
Je neslučitelnost pro: NSWI115
Je prerekvizitou pro: NCGD002
Je záměnnost pro: NSWI115
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.01.2019)
Kurz nabízí komplexní pohled na problematiku vývoje počítačových her, počínaje AAA hrami a konče casual games. Pokrývá jak programování, tak designování her, i problematikou řízení většího týmu. Kurz je vypisován zároveň pro studenty MFF UK, FF UK
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.01.2019)

Nasimulovat práci malého indie týmu vyvíjející malou hru, a tak vytvořit prostředí pro praktické vyzkoušení teoretických znalostí a dovedností nabytých z ostatních předmětů specializace.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Předmět je zakončen zkouškou, jejíž součástí je prezentace hry vytvořené v rámci semestru týmem, kterého byl student součástí.

Zápočet je udělen za průběžnou práci na vývoji hry: tvorbu game design dokumentu, tvorbu projektového plánu, implementaci, testování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.01.2019)

Knihy:

Treglia, D. (2003). Game Programming Gems. Charles River Media, Inc..

DeLoura, M. A. (Ed.). (2001). Game Programming Gems 2 (Game Programming Gems Series). Cengage learning.

Treglia, D. (2002). Game Programming Gems 3 (Game Programming Gems Series). Charles River Media.

Kirmse, A. (2004). Game Programming Gems 4 (Game Programming Gems Series). Charles River Media, Inc..

Pallister, K. (2005). Game Programming Gems 5 (Game Programming Gems Series). Charles River Media, Inc..

Dickheiser, M. (2006). Game Programming Gems 6 (Game Programming Gems Series). Charles River Media. Inc., Rockland, MA, USA, 2.

Jacobs, S. (Ed.). (2014). Game Programming Gems 7 (Game Programming Gems Series). Nelson Education.

Internetové články z odborných periodik:

http://www.gamasutra.com/

http://www.gamedev.net/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Přednášky v rámci kterých vystoupí odborníci z praxe; cvičení, které mají formou mentoringu pomáhat studentům s procesem týmové tvorby malých her.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.01.2019)

1. Programování

Nástroje pro profesionální vývoj: Visual Studio, Incredibuild, SourceSafe/CVS/SVN/GIT/Perforce

Práce v týmu: rozdělení práce, rolí, odpovědnost za funkční celky, komunikace a dokumentace

Praktické ukázky vytváření her pro mobilní platformy, web a PC.

Skriptovací jazyky: role skriptování; propojení skriptu a vlastní hry.

Návrh architektury herního kódu: Návrhové vzory pro počítačové hry; komunikace s designéry; odlišnosti práce na konzoli, použití specializovaného hardware.

2. Řízení vývoje

Vedení projektu; strategie vývoje (waterfall vs. iterative vývoj, incrementy); komunikace v rámci týmu.

Správa dat.

Příprava a údržba konfiguračních souborů, lokalizace, patchování.

3. Vývojový cyklus počítačové hry

Životní cyklus projektu: námět, rešerše, pre-produkce, produkce, vydání, patch nultého dne.

Kdo, kdy vymýšlí, co se ve hře objeví.

Financování: způsoby financování; hledání vydavatele.

4. Game design

Co je to herní design? Historie a definice designu pro počítačové hry.

Obtížnost a výzva pro hráče. Proč u her mluvíme o obtížnosti, jakým způsobem obtížnost definuje hry jako žánr.

Boj jako primární prostředek komunikace se hrou.

Narativní postupy ve hrách.

5. Hostované přednášky

V rámci předmětu probíhají zvané přednášky vedené profesionály z herního průmyslu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK