PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář kvantové chemie - NBCM351
Anglický název: Proseminar of Quantum Chemistry
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Václav Profant, Ph.D.
Prerekvizity : NOFY127
Anotace -
Proseminář je určen k praktickému seznámení se základy kvantově chemických výpočtů. Vhodné pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia se znalostmi na úrovni kurzu Úvod do kvantové mechaniky (NOFY027). Zvláště vhodné jako doplněk k přednášce Kvantová teorie molekul (NBCM039).
Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (30.04.2020)
Cíl předmětu

Získání základního přehledu v oblasti kvantové výpočetní chemie. Praktické seznámení s výpočty molekulových vlastností prostřednictvím dostupných programů.

Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (30.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je 70% účast a vypracování zápočtového projektu.

Poslední úprava: Profant Václav, RNDr., Ph.D. (23.09.2021)
Metody výuky

Seminář. Praktická cvičení.

Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (30.04.2020)
Sylabus -

Popis struktury molekul (Z-matice), Principy kvantově chemických výpočtů, Plochy potenciální energie, Výpočty vlastností atomů a molekul.

Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (30.04.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK