PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Elektronika - NBCM071
Anglický název: Electronics
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.
Ing. Miloš Pfeffer, CSc.
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Neslučitelnost : NEVF032
Záměnnost : NEVF032
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (05.05.2004)

Základní kurs elektronických obvodů, základy vnitřní architektury počítače a zásady jeho připojení k experimentálnímu zařízení.
Literatura
Poslední úprava: T_KVOF (07.05.2004)

W. L. Faisler, Introduction to Modern Electronics, J.Wiley (1991)

F. W. Hughes, Digital Electronics, Theory and experimentation, Prentice Hall (1986)

J.Horák, Hardware učebnice pro pokročilé, ComputerPress (2002)

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (05.05.2004)

1) Lineární obvody

Metody řešení lineárních obvodů v neustáleném stavu s pomocí diferenciálních rovnic a Laplaceovy transformace. Obvodové veličiny, obvodové parametry, aktivní a pasivní prvky. Dvojbrany, jejich maticová reprezentace a použití pro analýzu elektrických obvodů.

2) Analogové elektronické obvody

Stejnosměrné a střídavé zesilovače signálů, RC a přímá vazba mezi stupni, výkonový zesilovač. Ideální a reálný operační zesilovač, zpětná vazba. Širokopásmové a úzkopásmové zesilovače, stejnosměrné rozdílové zesilovače, drift a jeho potlačení. Generátory harmonického i neharmonického průběhu, omezovače a tvarovače signálu. Obvody používané při analogovém zpracování dat, funkční měniče, aktivní filtry, analogové integrační a derivační obvody. Definice a druhy šumu, měření při malém poměru signál-šum, amplitudová a synchronní detekce signálu, amplitudová tvarová a časová analýza - rychlá Fourierova transformace.

3) Základy logických obvodů

Logická proměnná, realizace logických operací elektronickými obvody. Kombinační logické obvody, kódy, kódování a dekódování informací, sekvenční logické obvody, registry a čítače, logické obvody malé a střední integrace, technologie výroby, přehled vyráběných druhů, sčítačky, paměti a pod.

4) Základy architektury počítače

Počítač a jeho základní části. Procesor, operační paměť, vnitřní sběrnice, vstupní a výstupní obvody, obvody pro přerušení. Vnitřní komunikační struktura, aritmetické a logické operace, vstupní a výstupní rozhraní, přerušení, DMA. Systémy s jednočipovými mikroprocesory.

5) Základy připojení počítače k experimentu

Převodníky neelektrických fyzikálních veličin na elektrický signál. Digitalizace a vzorkování analogových signálů, převodníky A/D a D/A. Metody číslicového záznamu a zpracování dat. Vzájemná komunikace mezi experimentální aparaturou a PC. Aspekty rychlého přenosu dat řešené s pomocí teorie vysokofrekvenčního vedení. Funkce vnějšího vstupně-výstupního zařízení systému počítače, standardní komunikační rozhraní a druhy PC vsuvných karet pro sběr dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK