PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Turnusová praktika z biochemie - NBCM018
Anglický název: One-week Practical Course in Biochemistry
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Prerekvizity : NBCM010
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (12.05.2008)
Praktické seznámení se základními biochemickými metodami pro studenty biofyziky, probíhá turnusově (1 týden).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_FUUK (12.05.2008)

viz. anotace

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (30.10.2019)

Zápočet je získán po odevzdání protokolu ze všech úloh.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (30.09.2020)

Praktikum probíhá turnusově, min. počet zapsaných studentů musí být 3.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D. (10.10.2022)

Identifikace a izolace přírodních látek; stanovení molekulové hmotnosti bílkoviny gelovou chromatografií a SDS elektroforézou; izolace DNA a RNA a následná elektroforéza; studium enzymové kinetiky - stanovení Michaelisovy konstanty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK