PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Molekulární a buněčná biologie pro biofyziky - NBCM008
Anglický název: Molecular and Cell Biology for Biophysicist
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://biomolecules.mff.cuni.cz/bcm008
Garant: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
RNDr. Aleš Holoubek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Prerekvizity : NBCM012
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout BMBB1-Uvod-ZS2009-10.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB10_Bunecna_Komunikace-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB11_In_vitro_metody-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB11_Metody-ZS2009-20010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB12_Genove_inzenyrstvi-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB13_Fluorescencni_proteiny-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB2-DNA-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB2-Tok_gen_informace-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB3-Genova_exprese-ZS2009-10.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB4-Proteiny-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB5-Regulace_GE-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB6-Viry-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB7-Bunecna_fyziologie-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB7-Membrany-zs2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB8_Dynamika_bunky-ZS2010-2011.ppt 8. prednaska Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout BMBB9_Reprodukce-ZS2009-2010.ppt Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
stáhnout pojmy+zkratky.xls Slovníček pojmů a zkratek Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (22.05.2006)
Buňka jako nejmenší část živých organismů, její struktura, funkce, reprodukce a zánik. Uplatnění biofyzikálních přístupů v molekulární a buněčné biologii.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. (30.10.2019)

Ústní zkouška, požadavky ke zkoušce - v rozsahu sylabu.

Literatura
Poslední úprava: OSTEP/MFF.CUNI.CZ (11.10.2008)

Bruce Alberts et al. (2008): Molecular Biology of the Cell. Garland Science, 5TH Edition

Harvey Lodish et al. (2007): Molecular Cell Biology. Garland Science, 6TH Edition

Bruce Alberts et al. (1999): Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky.Espero Publishing, České vydání

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. (31.10.2019)

Požadavky ústní zkoušky jsou v rozsahu zveřejněného sylabu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: OSTEP/MFF.CUNI.CZ (15.10.2008)
Úvod
Buňka (nukleové kyseliny, proteiny, membrány, organely)

Modelové organizmy

Molekulární genetika
DNA metabolismus (replikace, reparace, rekombinace)

Genová expreseI (transkripce, úpravy RNA, translace)

Genová exprese II (folding, sorting a úpravy proteinů)

Regulace genové exprese (transkripční regulace, modulace chromatinu, alternativní sestřih, regulace stability mRNA, regulovaná degradace proteinů)

Replikace virů (DNA viry, RNA viry, retroviry)

Buněčná fyziologie
Membrány (membránový transport, protonový gradient, neurobiologie)

Dynamika buňky (cytoskelet, buněčné kontakty, molekulární motory)

Buněčná reprodukce (buněčný cyklus, mitóza a meióza, diferenciace a buněčná smrt, regulace buněčného cyklu a nádorové bujení)

Buněčná komunikace (typy signálních drah, imunologie)

Metody v molekulární biologii
Biochemické metody (manipulace s DNA, manipulace s proteiny, analýza genové exprese)

Genové inženýrství (transgeneze organizmů, molekulárně biologické studie, genová terapie)

Fluorescenční proteiny (fluorescenční mikroskopie, typy fluorescenčních proteinů, základní a rozšířené aplikace)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK