PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biochemie - NBCM012
Anglický název: Biochemistry
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Prerekvizity : NBCM010
Je neslučitelnost pro: NBCX012
Je prerekvizitou pro: NBCM318, NBCM008
Je záměnnost pro: NBCX012
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (30.04.2019)
Základní metabolismy (biologická oxidace, metabolismus cukrů, tuků, bílkovin, fotosyntéza, cyklus kyseliny citronové, regulace metabolických pochodů).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: GASKOVA/MFF.CUNI.CZ (14.05.2008)

Úvod do biochemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. (31.10.2019)

Ústní zkouška, požadavky ke zkoušce - v rozsahu sylabu.

Literatura -
Poslední úprava: GASKOVA/MFF.CUNI.CZ (14.05.2008)

Lékařská chemie a biochemie (ed. A. Němečková), Avicenum, Praha 1991

P. Karlson: Základy biochemie, Academia, Praha, 1981

J. Musil, O. Nováková: Biochemie v obrazech a schematech , Avicenum, Praha, 1990

J. Koštíř Biochemie známá a neznámá, Avicenum, Praha, 1980

Z. Šípal, P. Anzenbacher, P.Pěč, J. Pospíšil, J. Růžička: Biochemie, SPN, Praha, 1992

D. Voet, J.G. Voetová: Biochemie, Victoria publ., Praha, 1995

Metody výuky -
Poslední úprava: GASKOVA/MFF.CUNI.CZ (14.05.2008)

kurzovní přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. (31.10.2019)

Požadavky ústní zkoušky jsou v rozsahu zveřejněného sylabu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (24.05.2004)

Historický vývoj biochemie. Úvod do metabolismu: Termodynamika života, Metabolické dráhy, Experimentální přístup ke studiu metabolismu, Termodynamika fosfátových sloučenin, Oxidačně-redukční reakce.

Metabolismus cukrů. Glykolýza: Glykolytická dráha, Glykolytické reakce, Fermentace ? anaerobní odbourávání pyruvátu, Regulace metabolického toku, Metabolismus dalších hexos.

Další metabolické dráhy sacharidů. Glukoneogeneze, Glyoxalátová dráha, Biosyntéza oligosacharidů a glykoproteinů, Pentosový cyklus.

Citrátový cyklus. Přehled cyklu, Metabolické zdroje acetylkoenzymu A, Enzymy citrátového cyklu, Regulace citrátového cyklu, Amfibolická povaha citrátového cyklu.

Membránový transport. Termodynamika transportu, Kinetika a mechanismy transportu, Primární aktivní transport, Sekundární aktivní transport.

Transport elektronů a oxidační fosforylace. Mitochondrie, Transport elektronů, Oxidační fosforylace, Regulace tvorby ATP.

Fotosyntéza. Chloroplasty, Reakce závislé na světle, Reakce probíhající bez přímé účasti světla.

Exprese a přenos genetické informace. Replikace: DNA ? nositel genetické informace,

Replikace DNA: základní přehled, Replikační enzymy. Transkripce: Úloha RNA při syntéze proteinů, RNA-polymerasa, Regulace transkripce, Posttranskripční úpravy. Translace: Genetický kód, Transferová RNA, Ribosomy, Regulace translace, Posttranslační modifikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK