PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z teorie množin - NAIL124
Anglický název: Exercises from Set Theory
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/temno/cvic.html
Garant: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.
Irena Penev, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Korekvizity : NAIL063
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (15.05.2019)
Nepovinné cvičení k přednášce Teorie množin (NAIL063).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (21.02.2020)

Podmínkou udělení zápočtu je získání alespoň 20 bodů za vyřešené příklady. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (15.05.2019)

B. Balcar, P. Štěpánek, Teorie množin, Academia, Praha 1986

Karel Hrbacek, Thomas Jech: Introduction to Set Theory, 3.ed., Marcel Dekker, 1999

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (15.05.2019)

viz Teorie množin (NAIL063)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK