PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzika polovodičů - NAFY100
Anglický název: Physics of Semiconductors
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Neslučitelnost : NAFY028
Záměnnost : NAFY028
Je neslučitelnost pro: NAFY028
Je záměnnost pro: NAFY028
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (07.06.2019)
Elektrony, díry, pásová struktura. Homogenní polovodič. Drift, difuze, generace, rekombinace, zachycení a tunelování nosičů. Nehomogenní polovodič. Základní optické vlastnosti polovodičů, mechanismy optické absorpce a emise. Fotoelektrické jevy. Detekce světla, parametry detektorů. Luminiscence, mechanismy zářivé rekombinace. Experimentální metody.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (07.06.2019)

1. Helmar Frank, Fyzika a technika polovodičů (SNTL, Praha 1990)

2. Ludmila Eckertová a kol., Fyzikální elektronika pevných látek (Univerzita Karlova, Praha 1992)

3. Letní škola fysiky pevných látek, Teorie pevných látek (ČSAV, Praha 1965)

4. A. I. Anselm, Úvod do fyziky polovodičů (Academia, Praha 1967)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK