PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika polovodičů - NAFY028
Anglický název: Physics of Semiconductors
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.04.2009)
Elektrony, díry, pásová struktura. Homogenní polovodič. Drift, difuze, generace, rekombinace, zachycení a tunelování nosičů. Nehomogenní polovodič. Základní optické vlastnosti polovodičů, mechanismy optické absorpce a emise. Fotoelektrické jevy. Detekce světla, parametry detektorů. Luminiscence, mechanismy zářivé rekombinace. Experimentální metody.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Roman Grill, CSc. (13.06.2019)

Aktivní účast na cvičení

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Roman Grill, CSc. (03.10.2012)

1. Helmar Frank, Fyzika a technika polovodičů (SNTL, Praha 1990)

2. Ludmila Eckertová a kol., Fyzikální elektronika pevných látek (Univerzita Karlova, Praha 1992)

3. Letní škola fysiky pevných látek, Teorie pevných látek (ČSAV, Praha 1965)

4. A. I. Anselm, Úvod do fyziky polovodičů (Academia, Praha 1967)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Roman Grill, CSc. (13.06.2019)

Zvládnutí látky přednesené na přednášce a procvičované na cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK