PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika polovodičů - NAFY028
Anglický název: Physics of Semiconductors
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Neslučitelnost : NAFY100
Záměnnost : NAFY100
Je neslučitelnost pro: NAFY100
Je záměnnost pro: NAFY100
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Elektrony, díry, pásová struktura. Homogenní polovodič. Drift, difuze, generace, rekombinace, zachycení a tunelování nosičů. Nehomogenní polovodič. Základní optické vlastnosti polovodičů, mechanismy optické absorpce a emise. Fotoelektrické jevy. Detekce světla, parametry detektorů. Luminiscence, mechanismy zářivé rekombinace. Experimentální metody.
Poslední úprava: T_KFES (23.04.2009)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na cvičení

Ústní zkouška

Poslední úprava: Grill Roman, prof. RNDr., CSc. (13.06.2019)
Literatura

1. Helmar Frank, Fyzika a technika polovodičů (SNTL, Praha 1990)

2. Ludmila Eckertová a kol., Fyzikální elektronika pevných látek (Univerzita Karlova, Praha 1992)

3. Letní škola fysiky pevných látek, Teorie pevných látek (ČSAV, Praha 1965)

4. A. I. Anselm, Úvod do fyziky polovodičů (Academia, Praha 1967)

Poslední úprava: Grill Roman, prof. RNDr., CSc. (03.10.2012)
Požadavky ke zkoušce

Zvládnutí látky přednesené na přednášce a procvičované na cvičení.

Poslední úprava: Grill Roman, prof. RNDr., CSc. (13.06.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK